DTB System Offer
Offer DTB System

Below please find links to the offer of DTB System- Conveying systems
- Industrial halls
- Combustion installations
- Ventilation and filtration
- Production lines  
- Trainings
- Services

If you are interested in any additional information on DTB System company, or you would like to exercise our experience, please contact us.

 

DTB System

Company

Contact

Sample image
tel. +48 71 38 32 214
fax: +48 71 38 30 845
e-mail: info@dtbsystem.pl

Posiadamy ISO

DTB SYSTEM Sp. z o.o.

56-300 Milicz, Sławoszowice ul. 3 Maja 8A
tel.: +48 (0) 71 383 22 14, fax: +48 (0) 71 383 08 45              
e-mail: sekretariat@dtbsystem.pl

NIP: 916-139-35-87

Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS-0000482084

Wysokość kapitału zakładowego: 5 000 PLN