DTB System Contact

Contact data to DTB System


Headoffice of DTB System:

Sławoszowice, ul. 3 Maja 8A
56-300 Milicz
tel. +48 71 383 22 14
fax: +48 71 383 08 45
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


 

DTB System

Company

CERTYFIKATY

 

DTB SYSTEM Sp. z o.o.

56-300 Milicz, Sławoszowice ul. 3 Maja 8A
tel.: +48 (0) 71 383 22 14, fax: +48 (0) 71 383 08 45              
e-mail: sekretariat@dtbsystem.pl

NIP: 916-139-35-87

Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS-0000482084

Wysokość kapitału zakładowego: 5 000 PLN