DTB System Oferta Linie produkcyjne

Kompleksowe linie produkcyjne

Po??czenie do?wiadczenia z wielu segmentów dzia?alno?ci DTB System pozwala zaoferowa? Pa?stwu kompleksowe rozwi?zania w projektowaniu i wykonawstwie specjalistycznych linii produkcyjnych dla wielu ga??zi przemys?owych.
Dzi?ki najnowszym rozwi?zaniom technologicznym oraz do?wiadczeniu naszej kadry pracowniczej, uzyskujemy optymalne wyniki produkcyjne.

 

Zapraszamy do zapoznania si? z przyk?adowymi liniami produkcyjnymi:

Linie do produkcji kostki brukowej
Linie do recyklingu
W?z?y betoniarskie / Nowoczesne betoniarnie

 

 

DTB System

O firmie

Kontakt

Sample image
tel. +48 71 38 32 214
fax: +48 71 38 30 845
e-mail: info@dtbsystem.pl

CERTYFIKATY

 

DTB SYSTEM Sp. z o.o.

56-300 Milicz, S?awoszowice ul. 3 Maja 8A
tel.: +48 (0) 71 383 22 14, fax: +48 (0) 71 383 08 45              
e-mail: sekretariat@dtbsystem.pl

NIP: 916-139-35-87

S?d Rejonowy dla Wroc?awia - Fabrycznej we Wroc?awiu IX Wydzia? Gospodarczy Krajowego Rejestru S?dowego Nr KRS-0000482084

Wysoko?? kapita?u zak?adowego: 5 000 PLN