DTB System Oferta Instalacje dopalaj?ce

Instalacje dopalaj?ce

Jeste?my autoryzowanym przedstawicielem na rynku polskim niemieckiej firmy Wurz GmbH. Dzi?ki wzajemnej wspó?pracy w zakresie projektowania i wykonawstwa instalacji dopalaj?cych, dostarczamy na rynek polski kompleksowe realizacje z zakresu spalania, dostawy i odzyskiwania ciep?a w takich bran?ach jak:


- przemys? drzewny
- przemys? metalurgiczny
- przemys? odlewniczyW celu zapoznania si? z pe?n? ofert? lub uzyskaniem danych szczegó?owych, prosimy o kontakt.

 

DTB System

O firmie

Kontakt

Sample image
tel. +48 71 38 32 214
fax: +48 71 38 30 845
e-mail: info@dtbsystem.pl

CERTYFIKATY

 

DTB SYSTEM Sp. z o.o.

56-300 Milicz, S?awoszowice ul. 3 Maja 8A
tel.: +48 (0) 71 383 22 14, fax: +48 (0) 71 383 08 45              
e-mail: sekretariat@dtbsystem.pl

NIP: 916-139-35-87

S?d Rejonowy dla Wroc?awia - Fabrycznej we Wroc?awiu IX Wydzia? Gospodarczy Krajowego Rejestru S?dowego Nr KRS-0000482084

Wysoko?? kapita?u zak?adowego: 5 000 PLN