JA slide show
 
DTB System
Aktualno?ci
Konstrukcje stalowe | Hale przemys?owe

Funkcjonalno??, optymalizacja kosztw oraz estetyka to warto?ci jakimi
kierujemy si? podczas projektowania i wykonywania obiektw przemys?owych.

Zapraszamy do kontaktu.

 

ODPYLANIE KABIN WIBROPRASY

Celem instalacji odpylania jest oczyszczenie powietrza znajduj?cego si? w
kabinie d?wi?koch?onnej wibroprasy.

Instalacja posiada w?asny uk?ad steruj?cy.

Zapraszamy do kontaktu.

 DTB System

O firmie

Kontakt

Sample image
tel. +48 71 38 32 214
fax: +48 71 38 30 845
e-mail: info@dtbsystem.pl

CERTYFIKATY

DTB SYSTEM Sp. z o.o.

56-300 Milicz, S?awoszowice ul. 3 Maja 8A
tel.: +48 (0) 71 383 22 14, fax: +48 (0) 71 383 08 45
e-mail: sekretariat@dtbsystem.pl

NIP: 916-139-35-87

S?d Rejonowy dla Wroc?awia - Fabrycznej we Wroc?awiu IX Wydzia? Gospodarczy Krajowego Rejestru S?dowego Nr KRS-0000482084

Wysoko?? kapita?u zak?adowego: 5 000 PLN